செம்மொழிக்கிணையான‌
செவ்வியல் மொழி
மழலை மொழி.

விளையாட்டுபகரணங்கள்
நடுவில் தேவதூதன்
குழந்தை.

- ஏகலைவன்
சேலம்.
9944391668

No comments: