சட்டைப்பையை பார்த்தபிறகு
சட்டம்கூட இருட்டானது
குற்றவாளியும் நிரபராதி.

பசித்தவன் வயிறு
பற்றி எரிகிறது
சாக்கடையில் சாதம்.

சிரித்து மகிழ்ந்தபடி
பிரிந்தது உயிர்
கைப்பேசியுடனான பயணம்.


-
பொன்னார்
மணப்பாறை. திருச்சி.
9965614052.

No comments: