தாயின் அரவணைப்பு

குழந்தை ஏமாற்றம்

வாயில் ரப்பர்...


சந்தோசமாயிருக்கின்றன‌

விதைப்பதுமில்லை அறுப்பதுமில்லை

பறவைகள்...

அரசியல் அபாயம்

கட்சிகொடிகளில்

சிவப்பு நிறம்...

கவிஞர் மு.குமரன்

9786172423

No comments: