வாழ்க்கை

வாழ்க்கை....
தொடர்வண்டியாய் தொடங்கிய‌
என் வாழ்க்கை பயணம்
நிறுத்தத்தில் நின்று செல்லும்
பேருந்தாய் பயணித்தது
தடைகளை தகர்த்தெறிந்து
என் வாழ்க்கை ப‌ய‌ண‌ம்
எவ‌ரெஸ்ட் சிக‌ர‌த்தில்
ஏணி வைத்து ஏறும் என் முய‌ற்சி
என்றோ! ஒரு நாள் வெற்றிபெறும்...
க‌விஞ‌ர் பா.ஜெய‌க்குமார்
9842639779

No comments: