உருவமற்ற‌
உயிர் மூச்சு
காதல்.


உடலைவிட‌

உள்ளத்தைவிட வலிமையானது

தன்னம்பிக்கை.


சுகமான‌

சுமையது

கர்ப்பம்.


உலகப் பொதுமருந்து

சோகத்தைதீர்க்க‌

கண்ணீர்துளிகள்


கவிஞர்.இரவிந்தராசு
9443758743

No comments: